DANH BẠ NGÀNH

DANH BẠ NGÀNH

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SÔ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL
I. BAN GIÁM ĐỐC
1 Sùng A Hồ Giám đốc 0213. 3876.502 sungaho1976@gmail.com
2 Trần Văn Chí Phó Giám đốc 0213.3876.436
3 Hoàng Quốc Trung Phó Giám đốc 0213.3795.135 quoctrung31572@gmail.com
II. PHÒNG, BAN
1 Vương Vĩ Thọ Chánh VP 0213.3798.828 vuongphanhavy@gmail.com
2 Lê Thị Kim Tuyến Phó Chánh VP 0213.3792.121 kimtuyensvh@gmail.com
3 Nguyễn Thị Vy Văn thư 0213.3876.504 vanphongsovanhoalaichau@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hương Phòng một cửa 0213.3798.829 vanphongsovanhoalaichau@gmail.com
5 Phòng tổ chức cán bộ 0213 3875 828 tochuccanbovhlc@gmail.com
6 Phòng kế hoạch - Tài Chính 0213.3876.498 khtc.svhlc@gmail.com
7 Quản lý nghiệp vụ văn hóa – nghệ thuật 0213.3876.503 nvvhlaichau@gmail.com
8 Phòng quản lý nghiệp vụ Thể dục thể thao 0213.3876.867 nghiepvuthethaolc@gmail.com
9 Phòng văn hóa cơ sở- gia đình 0213.3792.122 vanhoagiadinhlc@gmail.com
10 Thanh tra Sở 0213.3877.892 thanhtravanhoalaichau@gmail.com
11 Phòng Nghiệp vụ du lịch 0213.3877.727 dulichlaichau@gmail.com
III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1 Thư viện tỉnh 0213.3878.630 thuvienlaichau@yahoo.com
2 Bảo tàng tỉnh 0213.3790.207
3 Trung tâm Phát hành phim – Chiếu bóng 0213.3878.118 dienanhlaichau@gmail.com
4 Đoàn nghệ thuật dân tộc 0213.3877.909 nghethuatlc@gmai.com
5 Trung tâm Văn hóa thông tin 0213.3791.348 ttvanhoa.laichau@gmail.com
6 Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao 0213.3878.384 trungtamhlnktdtt@gmai.com
7 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 02133.794. 628 ttxtdulichlaichau@gmai.com
IV. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THỊ
1 Thành phố Lai Châu 0213.3790.160 phongvanhoa.txlc@gmail.com
2 Huyện Tam Đường 02133.879.045 phongvanhoatd.laichau@gmail.com
3 Huyện Phong Thổ 0213.3896.189 vhphongtho@gmail.com
4 Huyện Sìn Hồ 0213.3870.017
5 Huyện Mường Tè 0213.3881.087 vanhoamuongte@gmail.com
6 Huyện Than Uyên 0213.3784.145 pvhthanuyen.lc@gmail.com
7 Huyện Tân Uyên 0213.3786.370 phongvantanuyen@gmailcom
8 Huyện Nậm Nhùn 0213. 3910.288 vhnamnhun2013@gmail.com

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

IZOMI